Certyfikaty i atesty

PCC ISO 9001
Firma posiada międzynarodowy certyfikat ISO 9001 wydany przez Polskie Centrum Certyfikacji – jednostkę certyfikowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat ISO 9001 uznawany jest przez wszystkich sygnatariuszy porozumień certyfikacyjnych na całym świecie i zaświadcza o systemie zarządzania jakością zgodnym z wszystkimi wymaganiami normy.

 

ATEST HIGIENICZNY
Firma posiada atest higieniczny, który jest poświadczeniem, że przedstawiony wyrób, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko.